OZNAM - ZMENA TERMÍNU prerušenia dodávky teplej vody pre sídlisko Zlatý Potok dňa 26.6 až 30.6.2022

22.06.2022 15:25

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla vo Zvolene,

Na základe oznámenia nášho dodávateľa tepla MH Teplárenský holding, a.s. závod Zvolen (Zvolenská tepláreň) o zmene termínu prerušenia dodávky tepla do našich odberných miest, oznamujeme nový termín prerušenia dodávky tepla a TÚV do Vašich objektov:

 

Od 26.6.2022 (nedeľa) 00:00 hod do 30.6.2022 (štvrtok) 22:00 hod resp. do obnovenia dodávky tepla od nášho dodávateľa tepla - okruhy horúcovod (OST Zlatý potok 1, OST Zlatý potok 3, OST Kukučínova, OST Višňovského 3, KOST A.Hlinku 8880/55-57, KOST A.Hlinku 8881/59-65, KOST Sokolská, KOST Višňovského 4, KOST A.Hlinku 9080/51-53, KOST A.Hlinku 9081/67-69 )...

 

Pre sídlisko Sekier, Záhonok, Môťová, Mojmírova ostáva v platnosti pôvodný termín od 26 - 28.6.2022

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky tepla a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

 

Zoznam dotknutých odberných miest:

A.Hlinku 8880/55-57,A.Hlinku 8881/59-65, Sokolská 2065/107-BYTY, Sokolská 2065/107-ŠZŠ, Višňovského 2521/4, A.Hlinku 9080/51-53, A.Hlinku 9081/67-69, Lieskovská cesta 8970/4A, Lieskovská cesta 2298/4B,

 

Okruh OST Zlatý potok 1

Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, M.Rázusa 1753/18-22, M.Rázusa 2142/16, M.Rázusa 1784/4-8, M.Rázusa 2140/2, M.Rázusa 1603/14 KD, M.Rázusa 1603/14 TELEKOM, M.Rázusa 1603/14 CANINO, M.Rázusa 1603/14 ABA, M.Rázusa 1603/14 Pošta, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2374/29, Prachatická 2248/35, Prachatická 2248/31-33, Prachatická 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, M.Rázusa 1751/40-46, M.Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080

 

Okruh OST Zlatý potok 3

A.Hlinku 2330/2, A.Hlinku 2337/6, A.Hlinku 2359/4, Centrum 2352/1-13, A.Hlinku 2586/20-24, A.Hlinku 2311/14-18, A.Hlinku 2317/26-36, A.Hlinku 2571/41-47, A.Hlinku 2568/33-39, A.Hlinku 2556/23-31, M.Rázusa 1672/3 ZŠ, Centrum 2408/15-27, Centrum 2395/31-37, Centrum 2412/39-45, A.Hlinku 2431/54-60, A.Hlinku 2442/15-21, A.Hlinku 2446/1-13, A.Hlinku 2378/42-52, A.Hlinku 2506/38-40, Centrum 2496/29 MŠ, A.Hlinku 4211 Vinotéka, A.Hlinku 4211/2 REST, Centrum 4210/47

 

Okruh OST Kukučínova

Jesenského 2128/73-75, Družstevná 2241/31-35, Družstevná 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71, Kukučínova 1409/6-8, Kukučínova 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, Sokolská 1883/80-82, Družstevná 2410/16, Družstevná 2340/18, Družstevná 2194/20, Družstevná 2152/22, Družstevná 2476/29

 

Okruh OST Višňovského

J.Jesenského 2503/51, J.Jesenského 2504/53, Š.Višňovského 2505/5, E.M.Šoltésovej 2508/40, J.Švermu 2517/37, Sokolská 2518/48, Š.Višňovského 2515/7-9, E.M.Šoltésovej 2510/42-44, E.M.Šoltésovej 2139/26, Jesenského 2155/47, Jesenského 2149/49, E. M. Šoltésovej 1834/30-38, E. M. Šoltésovej 2125/6, E.M.Šoltésovej 9869 MF