OZNAM - Zákaznícke centrum OTVORENÉ

25.11.2021 13:10

Zákaznícke centrum bude od 29.11.2021 otvorené.

 

Na základe Uznesenia Vlády č. 695/2021 (https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/695_2021.pdf) platí od 25.11.2021 na území Slovenskej republiky núdzový stav so zákazom vychádzania a preto všetky Vaše požiadavky budú vybavené LEN prostredníctvom mailovej, resp. telefonickej komunikácie, poštou, príp. na základe vhodenia Vašej požiadavky do schránky umiestnenej pri vchode do budovy.

Veríme, že oceníte dostupnosť nami poskytovaných služieb:

 • vyhlásenie správcu pre Okresný úrad odbor katastra a úkony súvisiace so zmenou vlastníka bytu. Postup uvedený na  www.sbdzv.sk na link : Postup pri zmene vlastníka bytu v čase pandémie :: SBD Zvolen
 • zmena korešpondenčnej adresy, mena, počtu osôb v byte
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu, zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytu
 • informácie o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prevod členských práv a povinností
 • podnájom bytu
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • stanovisko k montáži/demontáži/zrušeniu vykurovacieho telesa a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov, balkónov a lógii
 • potvrdenie o veku stavby
 • nahlasovanie havárií
 • úkony podateľne

 

Poplatky v zmysle Cenníka SBD Zvolen je možné momentálne uhrádzať LEN bankový prevodom (platba  v hotovosti v zákazníckom centre ani platba platobnou kartou nie je možná).

 

Kontakty - Zákaznícke centrum SBD Zvolen 

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Pracovisko 1 Ing. Poliaková 7 321 33 01 lpoliakova@sbdzv.sk
Pracovisko 2 Ing. Kasáčová 7 321 33 02 vkasacova@sbdzv.sk
Pracovisko 3 Mgr. Kyseľová 7 321 33 03 dkyselova@sbdzv.sk

 

Ing. Mária Hornoveská
predsedníčka SBD Zvolen