Oznam - SBD Zvolen pozastavuje zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov

20.03.2020 06:59

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 

V tejto súvislosti Stavebné bytové družstvo Zvolen s okamžitou platnosťou do odvolania POZASTAVUJE zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v správe SBD Zvolen v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

 

Za pochopenie ďakujeme

Ing. Mária Hornoveská

Predsedníčka SBD Zvolen