OZNAM - prerušenie dodávky ÚK a TÚV v bytových domoch na ul. J. Gagarina a Okružná vo Zvolene dňa 4.10.2022

20.09.2022 08:45

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla na ul. J. Gagarina a Okružná vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 4.10.2022 v čase od 7:30 do 16:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: J. Gagarina 2418/85-93, 2427/95-99 a Okružná 2447/137