OZNAM - prerušenie dodávky tepla - Zvolenská Slatina

31.05.2021 14:52

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Zvolenská Slatina, Sládkovičova 589/5,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 23.6.2021 v čase od 8:00 do 14:00 hod. prerušená dodávka TÚV. Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: Sládkovičova 1 – 5, 7 – 11, T. Vansovej 6 – 10

 

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ