OZNAM - prerušenie dodávky tepla v lokalite Zlatý Potok

01.03.2021 16:30

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla na okruhu Zlatý potok 1 ul. Prachatická a M.Rázusa vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy na rozvode tepla bude dňa 3.3.2021 od 9:00 hod prerušená dodávka ÚK a TÚV. Predpokladaný čas odstávky je cca 6 hod.

Dodávku tepla obnovíme v čo najkratšom čase po obnovení dodávky tepla od Zvolenskej teplárenskej a.s. do centrálnej OST Zlatý potok 1.

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: Prachatická 2145/1-11, 1798/13-19, 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, 1753/18-22, 2142/16, 1784/4-8, 2140/2, 1603/14 KD, CANINO, Prachatická 2421/45 MŠ, 2248/31-33, 2248/35, 2374/29, 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, 1751/40-46, 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, 2470/8-10, 2473/12-14, 2478/16-18 a Prachatická 8080

 

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 1.3.2021