OZNAM - prerušenie dodávky tepla ul. Rákoš Zvolen

22.02.2021 07:13

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Rákoš vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 9.3.2021 v čase od 8:00 do 14:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: Rákoš 8960/20-24, 8961/26-30, 9595/32-38 a 10192/40-42 RIVER

 

S pozdravom

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ

 

Vo Zvolene 18.2.2021