OZNAM - Prerušenie dodávky tepla v lokalite Sekier, Zl. Potok, Kukučínova, Višňovského 15.1. - 16.1.2021

08.01.2021 18:29

Oznam spoločnosti STEFE Zvolen

Vážení odberatelia tepla vo Zvolene, oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. o prerušení dodávky tepla z dôvodu plánovaných prác na technologickom zariadení nášho dodávateľa tepla bude od 15.1.2021 23:00 hod. prerušená dodávka tepla, ÚK a TÚV.

Predpokladaný termín obnovenia dodávky tepla Zvolenskej teplárenskej, a.s. je 16.1.2021 cca od 2:00 hod.

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla od Zvolenskej teplárenskej a.s. do našich odberných miest.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

V prípade zmeny termínu Vás budeme včas informovať.

Za nami nezavinené prerušenie dodávky tepla, ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Prerušenie dodávky tepla sa týka nasledovných okruhov horúcovod (OST Zlatý potok 1, OST Zlatý potok 3, OST Kukučínova, OST Sekier 1, OST Sekier 3, OST Višňovského 3, KOST Mojmírova 8331/4-6,   KOST Mojmírova 8332/8-10, KOST Mojmírova 8333/12-14, KOST A.Hlinku 8880/55-57, KOST A.Hlinku 8881/59-65, KOST Sokolská, KOST Višňovského 4, KOST A.Hlinku 9080/51-53, KOST A.Hlinku 9081/67-69)

 

Zoznam dotknutých odberných miest:

Mojmírova 8331/4-6,Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8333/12-14, A.Hlinku 8880/55-57,A.Hlinku 8881/59-65, Sokolská 2065/107-BYTY, Sokolská 2065/107-ŠZŠ, Višňovského 2521/4, A.Hlinku 9080/51-53, A.Hlinku 9081/67-69, Lieskovská cesta 8970/4A, Lieskovská cesta 2298/4

 

Okruh OST Zlatý potok 1

Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, M.Rázusa 1753/18-22, M.Rázusa 2142/16, M.Rázusa 1784/4-8, M.Rázusa 2140/2, M.Rázusa 1603/14 KD, M.Rázusa 1603/14 TELEKOM, M.Rázusa 1603/14 CANINO, M.Rázusa 1603/14 ABA, M.Rázusa 1603/14 Pošta, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2374/29, Prachatická 2248/35, Prachatická 2248/31-33, Prachatická 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, M.Rázusa 1751/40-46, M.Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080

 

Okruh OST Zlatý potok 3

A.Hlinku 2330/2, A.Hlinku 2337/6, A.Hlinku 2359/4, Centrum 2352/1-13, A.Hlinku 2586/20-24, A.Hlinku 2311/14-18, A.Hlinku 2317/26-36, A.Hlinku 2571/41-47, A.Hlinku 2568/33-39, A.Hlinku 2556/23-31, M.Rázusa 1672/3 ZŠ, Centrum 2408/15-27, Centrum 2395/31-37, Centrum 2412/39-45, A.Hlinku 2431/54-60, A.Hlinku 2442/15-21, A.Hlinku 2446/1-13, A.Hlinku 2378/42-52, A.Hlinku 2506/38-40, Centrum 2496/29 MŠ, A.Hlinku 4211 Vinotéka, A.Hlinku 4211/2 REST, Centrum 4210/47

 

Okruh OST Kukučínova

Jesenského 2128/73-75, Družstevná 2241/31-35, Družstevná 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71, Kukučínova 1409/6-8, Kukučínova 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, Sokolská 1883/80-82, Družstevná 2410/16, Družstevná 2340/18, Družstevná 2194/20, Družstevná 2152/22, Družstevná 2476/29

 

Okruh OST Sekier 1

Malinovského 1944/1, Malinovského 1956/3, Malinovského 1958/5, Malinovského 1961/7, Ľ.Fullu 1962/9, Ľ.Fullu 1966/11, Gen.Svobodu 1972/19, Gen.Svobodu 1974/21, Gen.Svobodu 1975/23, Gen.Svobodu 1976/25, Gen.Svobodu 1977/27 ,Gen.Svobodu 1978/29, Gen.Svobodu 1979/31, Gen.Svobodu 1995/42-48, Gen.Svobodu 1996/50-56, Gen.Svobodu 1998/58-64, Gen.Svobodu 1999/66-72, Ľ.Fullu 1689/43 MŠ, Malinovského 1985/41 MŠ, Ľ.Fullu 1967/13, Ľ.Fullu 1968/15, Ľ.Fullu 1969/17, Gen.Svobodu 1980/33, Asmolovova 1981/35, Ľ.Fullu 1987/2-8, Ľ.Fullu 1988/10-16, Asmolovova 1989/18-24, Asmolovova 1991/26-32, Asmolovova 1992/34-40, Gen.Svobodu 2005/74-80, Asmolovova 2006/82-88, Asmolovova 2008/90-96, J.Alexyho 1941/1 ZŠ, Záhonok 488/1-3, Záhonok 488/5-7, Záhonok 488/9-11, Záhonok 873/13-15, Záhonok 1195/17-19, Záhonok 1685/21-23, Záhonok 1959/25-35, Záhonok 2448/37-41, Záhonok 1690/10-12, Záhonok 1687/6-8, Záhonok 2102/4, Záhonok 3205/2 DD, Záhonok 1127 COOP, Gen. Asmolova 8082

 

Okruh OST Sekier 3

Gagarinova 2418/85-93, Gagarinova 2415/81-83, Gagarinova 2427/95-99, J.Poničana 2407/45-55, J.Poničana 2414/69-79, J.Poničana 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, Okružná 2436/119, Okružná 2435/117, Okružná 2434/115, Okružná 2433/113, Okružná 2406/33-43, Okružná 2404/19-27, Okružná 2447/129, Okružná 2471/131 MŠ, Okružná 2469 Gymnázium, M.Bazovského 1905/15, M.Bazovského 1906/17, M.Bazovského 1907/19, M.Bela 2437/121-123, M.Bela 2393/1-11, Okružná 2403/17, Okružná 2402/15, Okružná 2394/13, R.Jašíka 1874/10-12, R.Jašíka 1872/6-8, Pribinova 745/89-93, Pribinova 743/83-85, Pribinova 1426/178, Pribinova 1423/174, R.Jašíka 4 COOP, Pribinova 1423/176, Pribinova 176 POZANA, Okružná 2474/135 UNIPED, Okružná 2474/135 MUDr. Beňová, Okružná 2474/135 MVDr.Dospělová, Okružná 2474/135 UNIPED

 

Okruh OST Višňovského

J.Jesenského 2503/51, J.Jesenského 2504/53, Š.Višňovského 2505/5, E.M.Šoltésovej 2508/40, J.Švermu 2517/37, Sokolská 2518/48, Š.Višňovského 2515/7-9, E.M.Šoltésovej 2510/42-44, E.M.Šoltésovej 2139/26, Jesenského 2155/47, Jesenského 2149/49, E. M. Šoltésovej 1834/30-38, E. M. Šoltésovej 2125/6, E.M.Šoltésovej 9869 MF

 

S pozdravom

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ