Prerušenie dodávky tepla na ul. Sokolská a Družstevná vo Zvolene dňa 28.9.2020

24.09.2020 11:51

Oznam spoločnosti STEFE Zvolen

Vážení odberatelia tepla na ul. Sokolská a Družstevná vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 28.9.2020 v čase od 7:30 do 14:00 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: Sokolská 2065/107 (byty, škola), Sokolská 1646/84-92, Sokolská 1883/80-82, Družstevná 2241/31-35

 

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ