OZNAM - prerušenie dodávky tepla na ul. Rákoš vo Zvolene

16.03.2021 13:03

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Rákoš vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 1.4.2021 v čase od 8:00 do 18:00 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

 

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: Rákoš 8960/20-24, 8961/26-30, 9595/32-38 a 10192/40-42 RIVER

 

S pozdravom

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ