OZNAM - prerušenie dodávky tepla na ul. M. R. Štefánika a Študentská vo Zvolene

31.05.2021 14:02

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla ul. M.R.Štefánika a Študentská vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 14.6.2021 v čase od 7:30 do 14:30 hod. prerušená dodávka TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: M.R.Štefánika 2600/1-5, 2600/1-5 NP, 2587/7-9, 102/11-13, 2554/17-21, 2583/23-27, 805/15 FITNES, 805/15 JEDNOTA a Študentská 1660/5-13 1885/3

 

S pozdravom

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ