OZNAM - prerušenie dodávky tepla na ul. Ľ. Fullu vo Zvolene

08.03.2021 14:12

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla na ul. Ľ.Fullu vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 24.3.2021 v čase od 8:30 do 15:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: Ľ. Fullu 1988/10-16, 1987/2-8, 1969/17, 1968/15, 1967/13

 

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 8.3.2021