OZNAM - prerušenie dodávky tepla na ul. J.Kozáčeka 2068/29-35 vo Zvolene dňa 9.4.2021

22.03.2021 10:54

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla na ul. J.Kozáčeka 2068/29-35 vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 9.4.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: J.Kozáčeka 2068/29-35

 

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 22.3.2021