OZNAM - prerušenie dodávky tepla v meste Zvolen

21.05.2021 09:16

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov,

na základe oznámenia od dodávateľa tepla STEFE Zvolen, s.r.o., doručeného 19.05.2021 Vám Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej SBD Zvolen) oznamuje, že v zmysle §26, ods. 1, písm. a) a ods. 2 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a z dôvodu vykonania plánovaných opráv dodávateľa tepla Zvolenskej teplárenskej, a.s. Zvolen a na energetickom zariadení STEFE Zvolen, s.r.o., bude v dňoch od 08.6.2021 (utorok 01:00 hod) do 12.06.2021 (sobota do 08,00 hod.) prerušená dodávka teplej úžitkovej vody do bytových domov (na sídlisku Balkán, Unionka, Západ, na ul. Kimovská, T. Vansová, M. R. Štefánika, Študentská, Ľ. Štúra, R. Čelku, Nám. Slobody, Nám. SNP...)

Oznam a informácie sú zverejnené aj na webovej stránke spoločnosti STEFE Zvolen a. s v odseku OZNAMY  https://www.stefe.sk/zv/sk#oznamy a na stránke SBD Zvolen.