OZNAM - prerušenie dodávky tepla Mesto Zvolen

22.02.2021 07:18

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla ul. Študentská, Vansova, Kimovská, Čelku a Ľ. Štúra vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 11.3.2021 v čase od 8:30 do 14:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta: Študentská 2121/22, 2122/24, T.Vansovej 1543/6-8, 1548/9-11, 1541/10-12, 1545/2-4, 1546/5-7, Kimovská 2438/24-30, 2371/12-16, 18-22, R.Čelku 1551/1-3, Ľ.Štúra 2206/46, 1717/34-36, 1611/38-40, 1861/42-44

 

S pozdravom

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 18.2.2021