OZNAM - prerušenie dodávky pitnej vody na ul. Kozáčeka, Zvolen

24.05.2021 11:00

Oznam spoločnosti StVPS