OZNAM - Prerušenie dodávky el. energie TÚV a ÚK - Zvolenská Slatina

23.11.2021 10:51

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Zvolenská Slatina, Sládkovičova 589/5,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 8.12.2021 v čase od 8:00 do 16:30 hod. prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Sládkovičova 1 – 5, 7 – 11, T. Vansovej 6 – 10