Oznam o ZMENE v prerušení dodávky tepla - Mesto Zvolen

19.03.2020 15:33

Oznam spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o.

Vážení odberatelia tepla zapojení na Výhrevňu Balkán (sídlisko Balkán, Unionka, Západ, ul. Kimovská, Vansova, Štefánika, Študentská, Nám. Slobody...) vo Zvolene. Vzhľadom na očakávaný vývoj počasia so snahou čo najmenej obmedziť dodávku tepla sme sa rozhodli umožniť vykonať neodkladné práce na technológii v nočných hodinách z piatku na sobotu. Práce sú nutné pre zabezpečenie budúcich dodávok

z dôvodu zmeny primárneho média z pary na horúcu vodu pre okruh Výhrevne Balkán a vykonania plánovaných montážnych prác na technologickom zariadení zo strany nášho dodávateľa tepla Zvolenskej teplárenskej, a.s. Z tohto dôvodu Vám oznamujeme zmenu termínu prerušenia dodávky tepla, ÚK a TÚV do Vašich objektov a to :

 

Od 20.3.2020 21:00 hod do 21.3.2020 12:00 hod (t.j. cca 15 hodín)

(pôvodný termín: od 24.3.2020 00:00 hod do 25.3.2020 05:00 hod)

 

Dodávku tepla obnovíme ihneď po ukončení montážnych prác a obnovení dodávky tepla od Zvolenskej teplárenskej, a.s..

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 080 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky tepla, ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Dotknuté odberné miesta:

Unionka 54 AB-SZVT, Unionka 8057 hasiči, Balkán 1759/35-37, Balkán 1780/39-41, Balkán 1779/43-45, Balkán 1760/47, Balkán 2081/49, Balkán 2267/33 KOVOSPOJ, M.R.Štefánika 1719/44, Unionka 1229/40, Unionka 8799/56-64, Unionka 8801/66-74, Unionka 8804/86-94, Unionka 8805/76-84, Unionka 8791 KOM_CEN, P.Jilemnického 1813/1 ZŠ, P.Jilemnického 1035/2 ZŠ, Nádvorná 3366/5 MsÚ, Nádvorná 3366/4 ZUŠ, Nádvorná 3366/4 SOC_P, Nádvorná 3366/1 RUVZ, Nádvorná 3366/2 CBG, M.R.Štefánika 3355, M.R.Štefánika 1627/28-32, J.Kráľa 1413/3-7, J.Kráľa 1738/1, Námestie slobody 22 MsÚ, M.R.Štefánika 2588/31-33, M.R.Štefánika 2588/31-33 NP, M.R.Štefánika 2526/35-43, Ľ.Štúra 2550/8-16, Nám.Slobody 1890/18-20,38-42 BYTY, Nám.Slobody 1890/ZSŠOaS, Nám.Slobody 1890/Interier LR, Nám.Slobody 1894/14-16, Nám.Slobody 1935/12,1936, Nám.Slobody 1935/12,1936 NP, M.R.Štefánika 2600/1-5, M.R.Štefánika 2600/1-5 NP, M.R.Štefánika 2587/7-9, M.R.Štefánika 102/11-13, T.G.Masaryka 591/10, M.R.Štefánika 805/15 Janapharm , M.R.Štefánika 805/15 FITNES, M.R.Štefánika 805/15 JEDNOTA, M.R.Štefánika 3385/51_DSS, M.R.Štefánika 1696/6-18, Študentská 1660/5-13 1885/3, Študentská 986/32, Študentská 1688/6-10, Študentská 2116/30, Námestie SNP 11/17 EvF, Nám. SNP 11/17 BYT, Námestie SNP 2093/13 VÚB, Nám. SNP 2093/13 BYTY, Námestie SNP 2202/19 ZOS, Nám. SNP 2181/21, Nám. Slobody 1898/15-17_34-36, Nám. Slobody 1903/11-13, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47 NP, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47, Študentská 2121/22, Študentská 2122/24, T.Vansovej 1543/6-8, T.Vansovej 1548/9-11, T.Vansovej 1541/10-12, T.Vansovej 1545/2-4, Kimovská 2438/24-30, T.vansovej 1546/5-7, R.Čelku 1551/1-3, Študentská 2084/12 ZAB, M.R.Štefánika 2554/17-21, M.R.Štefánika 2583/23-27, Ľ.Štúra 2208/15 StVPS, Ľ.Štúra 4230/15A, Ľ.Štúra 2552/17-19, Ľ.Štúra 2206/46-48, Kimovská 2341/2-10, Ľ.Štúra 1717/34-36, Ľ.Štúra 1611/38-40, Ľ.Štúra 1861/42-44, Kimovská 2371/12-16, Kimovská 2589/18-22, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Námestie mládeže 587/17 Telocvičňa, Nográdyho 1376/3-9, Strážska 1367/25-29, Nográdyho 1376/1, Strážska 8467/17-23, D.Ertla 1371/2-8, A.Nográdyho 1373/11-15, Novozámocká 3212/18-22, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, Kremnická 2547/5-7, Kremnická 4311,4312,Stehlík, Novozámocká 3209/11-17,Kremnická3208/4-6, Novozámocká 3210/19-23, Kremnická 2531/9-13, Strážska 1139/31-51, MMarket CBA, MMarket POŠTA, MMarket 1p obchod , MMarket 1p Reštaurácia, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Novozámocká 1447/25-31, Voljanského 1368/2-12, Nám. Mládeže 8, obchod, Voljanského 1368/14-18, Pražská 1456/8-20, Voljanského 491/3 MŠ, Novozámocká1443/28-32,Šmidkeho1445/2-14, Voljanského 8187, Pizzeria, Nográdyho 561/2-14, Nográdyho 576/16-22, Nográdyho 716/27-41, D.Ertla 1450/1-11, Nográdyho 1455/24 SBD, Nográdyho 1455/24 KAVOMAT, Strážska cesta 722/1-15, Nográdyho 563/17-25, E.P.Voljanského 9950/1 CP, Šmidkeho 1380/1-11, Šmidkeho 1380/1-11 NP, Novozámocká 1350/34-42, Novozámocká 8475/45-49, Novozámocká 8741/51-53, Novozámocká 8741/51-53 KD, Novozámocká 8741/51-53 AMB, Novozámocká 1346/55-59, Novozámocká 1347/61-69, Novozámocká 936/71 NP, Novozámocká 936/71, Ľ.Štúra 5150/52-64, Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Imatra 2450/2-6, Imatra 2445/1-15, Tulská 2238/1-13, Pražská 2529/7, BILLA, Tulská 2461/21-29, Tulská 2283/15-19, Novozámocká 2477/1-9, Imatra 2548/8 MŠ

 

S pozdravom

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 19.3.2020