Oznam o prerušení vykurovania z dôvodu priaznivých klimatických podmienok

09.10.2018 15:33

Oznam spoločnosti STEFE

Vážený správca, vážený odberateľ tepla,

po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt v ostatných dňoch, vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie pristúpi naša spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. od dnešného dňa, t.j. 09. októbra 2018 k prerušeniu vykurovania v zmysle platnej legislatívy.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky tepla na vykurovanie operatívne regulovaný a budeme Vás o tom informovať.

Individuálne požiadavky na prípadné ponechanie vykurovania môže nahlásiť kompetentná osoba telefonicky na bezplatné číslo 0800 700 700, na mobilné číslo 0918 733 666 a následne potvrdiť e-mailom na dispecing.banskabystrica@stefe.sk

S pozdravom,


Ing. Peter Makovník
Špecialista obchodu a marketingu

STEFE Banská Bystrica, a.s.
člen skupiny STEFE
Zvolenská cesta 1, 974 05  Banská Bystrica
tel.: + 421 48 3220 308, fax: + 421 48 3220 302,
mobil: + 421 918 733 501
peter.makovnik@stefe.sk, www.stefe.sk