OZNAM o prerušení dodávky TÚV Rákoš - 11.7.2019

20.06.2019 08:18

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK Rákoš vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že z dôvodu montážnych prác na technológii plynovej kotolne PK Rákoš bude dňa 11.7.2019 v čase od 7:00 do 22:00 hod. prerušená dodávka TÚV .

Dodávku tepla obnovíme ihneď po ukončení montážnych prác.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Rákoš 8960/20-24, 8961/26-30 a 9595/32-38

 

Ján Bellák v.r.

technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 19.6.2019