OZNAM o prerušení dodávky TÚV na KOST J.Kozáčeka 14 - 9.7.2019

20.06.2019 08:12

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla v bytovom dome na ul. J.Kozáčeka 2106/14 vo Zvolene,
 
Oznamujeme Vám,
 
že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 9.7.2019 v čase od 7:15 do 18:30 hod. prerušená dodávka TÚV. Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.
 
V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777
 
Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.
 
Dotknuté odberné miesta: J.Kozáčeka 2106/14
 
 
Ján Bellák v.r.
technický riaditeľ, konateľ
 
Vo Zvolene 19.6.2019

Vážení odberatelia tepla v bytovom dome na ul. J.Kozáčeka 2106/14 vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 9.7.2019 v čase od 7:15 do 18:30 hod. prerušená dodávka TÚV. Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: J.Kozáčeka 2106/14


Ján Bellák v.r.
technický riaditeľ, konateľ

Vo Zvolene 19.6.2019