OZNAM o prerušení dodávky TÚV a ÚK v meste Detva

10.10.2019 07:13

Oznam spoločnosti BYTES s.r.o.

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.
Oznamujeme Vám, že dňa 15.10.2019 bude prerušená distribúcia elektriny pre nižšie
uvedený zoznam OM s EIC kódmi z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej
sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 

V dôsledku prerušenia dodávky elektriny spoločnosť BYTES s.r.o.

O Z N A M U J E
 
že dňa dňa 15.10.2019 bude prerušená dodávka TUV a UK v meste Detva.
 
 
Zoznam EIC kódov odberných miest, ktoré sú odstávkou postihnuté:
• 24ZSS910053000AG, Detva 0, Detva, 738/25,


Za porozumenie vopred ďakujeme

BYTES s.r.o.