Oznam o prerušení dodávky teplej vody - Hviezdoslavova ulica, Unionka Zvolen

04.06.2018 08:48

OZNAM spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. 

Vážení odberatelia tepla,
 
Oznamujeme Vám,
že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 
 prerušená dodávka TÚV v dňoch 11. a 12.6.2018 v čase od 7:15 do 17:30 hod. pre odberné miesto:
Hviezdoslavova 2165/5-11
prerušená dodávka TÚV dňa 22.6.2018 v čase od 7:30 do 14:00 hod. pre odberné miesta:
Unionka 1229/40, Unionka 8805, Unionka 8799, Unionka 8804, Unionka 8801, Unionka Komunitné centrum 
 
Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.
 V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777
Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.
 
Ján Bellák v.r.
technický riaditeľ, konateľ
Vážení odberatelia tepla,


Oznamujeme Vám,
že na základe oznámenia spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude
prerušená dodávka TÚV v dňoch 11. a 12.6.2018 v čase od 7:15 do 17:30 hod. pre odberné miesto:
Hviezdoslavova 2165/5-11
prerušená dodávka TÚV dňa 22.6.2018 v čase od 7:30 do 14:00 hod. pre odberné miesta:
Unionka 1229/40, Unionka 8805, Unionka 8799, Unionka 8804, Unionka 8801, Unionka Komunitné centrum

Dodávku tepla obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.
V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777
Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.

Ján Bellák v.r.
technický riaditeľ, konateľ