Oznam o prerušení dodávky teplej vody dňa 26.09.2018

12.09.2018 10:36

Oznam spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o.

Vážení odberatelia tepla zapojení na Výhrevňu Balkán vo Zvolene,

oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaných prác na technologickom zariadení vo Výhrevni Balkán bude dňa 26.9.2018 v čase od 7:00 do 20:00 hod. prerušená dodávka tepla na výrobu TÚV a ÚK do všetkých odberných miest na okruhu Výhrevňa Balkán. Dodávku tepla obnovíme ihneď po ukončení prác na technológii výmenníkovej stanice.V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777.

Ďakujeme Vám za zhovievavosť a pochopenie počas prerušenia dodávky ÚK a TÚV.

Dotknuté odberné miesta:

Unionka 54 AB-SZVT, Balkán 1759/35-37, Balkán 1780/39-41, Balkán 1779/43-45, Balkán 1760/47, Balkán 2081/49, Balkán 2267/33 KOVOSPOJ, M.R.Štefánika 1719/44, Unionka 1229/40, Unionka 8799/56-64, Unionka 8801/66-74, Unionka 8804/86-94, Unionka 8805/76-84, Unionka 8791 KOM_CEN, P.Jilemnického 1813/1 ZŠ, P.Jilemnického 1035/2 ZŠ, Nádvorná 3366/5 MsÚ, Nádvorná 3366/4 ZUŠ, Nádvorná 3366/4 SOC_P, Nádvorná 3366/1 RUVZ, Nádvorná 3366/2 CBG, M.R.Štefánika 3355, M.R.Štefánika 1627/28-32, J.Kráľa 1413/3-7, J.Kráľa 1738/1, Námestie slobody 22 MsÚ, M.R.Štefánika 2588/31-33, M.R.Štefánika 2588/31-33 NP, M.R.Štefánika 2526/35-43, Ľ.Štúra 2550/8-16, Nám.Slobody 1890/18-20,38-42 BYTY, Nám.Slobody 1890/ZSŠOaS, Nám.Slobody 1890/Interier LR, Nám.Slobody 1894/14-16, Nám.Slobody 1935/12,1936, Nám.Slobody 1935/12,1936 NP, M.R.Štefánika 2600/1-5, M.R.Štefánika 2600/1-5 NP, M.R.Štefánika 2587/7-9, M.R.Štefánika 102/11-13, T.G.Masaryka 591/10, M.R.Štefánika 805/15 Janapharm , M.R.Štefánika 805/15 FITNES, M.R.Štefánika 805/15 JEDNOTA, M.R.Štefánika 3385/51_DSS, M.R.Štefánika 1696/6-18, Študentská 1660/5-13 1885/3, Študentská 986/32, Študentská 1688/6-10, Študentská 2116/30, Námestie SNP 11/17 EvF, Nám. SNP 11/17 BYT, Námestie SNP 2093/13 VÚB, Nám. SNP 2093/13 BYTY, Námestie SNP 2202/19 ZOS, Nám. SNP 2181/21, Nám. Slobody 1898/15-17_34-36, Nám. Slobody 1903/11-13, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47 NP, Nám. Slobody 2013/1-9_2010/43-47, Študentská 2121/22, Študentská 2122/24, T.Vansovej 1543/6-8, T.Vansovej 1548/9-11, T.Vansovej 1541/10-12, T.Vansovej 1545/2-4, Kimovská 2438/24-30, T.vansovej 1546/5-7, R.Čelku 1551/1-3, Študentská 2084/12 ZAB, M.R.Štefánika 2554/17-21, M.R.Štefánika 2583/23-27, Ľ.Štúra 2208/15 StVPS, Ľ.Štúra 4230/15A, Ľ.Štúra 2552/17-19, Ľ.Štúra 2206/46-48, Kimovská 2341/2-10, Ľ.Štúra 1717/34-36, Ľ.Štúra 1611/38-40, Ľ.Štúra 1861/42-44, Kimovská 2371/12-16, Kimovská 2589/18-22, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Námestie mládeže 587/17 Telocvičňa, Nográdyho 1376/3-9, Strážska 1367/25-29, Nográdyho 1376/1, Strážska 8467/17-23, D.Ertla 1371/2-8, A.Nográdyho 1373/11-15, Novozámocká 3212/18-22, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, Kremnická 2547/5-7, Kremnická 4311,4312,Stehlík, Novozámocká 3209/11-17,Kremnická3208/4-6, Novozámocká 3210/19-23, Kremnická 2531/9-13, Strážska 1139/31-51, MMarket CBA, MMarket POŠTA, MMarket 1p obchod , MMarket 1p Reštaurácia, Námestie mládeže 587/17 ZŠ, Novozámocká 1447/25-31, Voljanského 1368/2-12, Nám. Mládeže 8, obchod, Voljanského 1368/14-18, Pražská 1456/8-20, Voljanského 491/3 MŠ, Novozámocká1443/28-32,Šmidkeho1445/2-14, Voljanského 8187, Pizzeria, Nográdyho 561/2-14, Nográdyho 576/16-22, Nográdyho 716/27-41, D.Ertla 1450/1-11, Nográdyho 1455/24 SBD, Nográdyho 1455/24 KAVOMAT, Strážska cesta 722/1-15, Nográdyho 563/17-25, E.P.Voljanského 9950/1 CP, Šmidkeho 1380/1-11, Šmidkeho 1380/1-11 NP, Novozámocká 1350/34-42, Novozámocká 8475/45-49, Novozámocká 8741/51-53, Novozámocká 8741/51-53 KD, Novozámocká 8741/51-53 AMB, Novozámocká 1346/55-59, Novozámocká 1347/61-69, Novozámocká 936/71 NP, Novozámocká 936/71, Ľ.Štúra 5150/52-64, Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Imatra 2450/2-6, Imatra 2445/1-15, Tulská 2238/1-13, Pražská 2529/7, BILLA, Tulská 2461/21-29, Tulská 2283/15-19, Novozámocká 2477/1-9, Imatra 2548/8 MŠ Ján Bellák v.r. technický riaditeľ, konateľ, vo Zvolene, dňa 10.9.2018