Oznam o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy - Zlatý Potok 16.2.2018

16.02.2018 08:30

OZNAM spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. 

Vážení odberatelia tepla zapojení na OST Zlatý Potok 1 vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnej prípojke do OST Zlatý potok  1  bude dnes t.j. 16.2.2018   v čase od 8:00 hod cca do 15:00 hod prerušená dodávka ÚK a TÚV . Dodávku ÚK a TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla do OST Zlatý Potok 1.

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta:

Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, M.Rázusa 1753/18-22, M.Rázusa 2142/16, M.Rázusa 1784/4-8, M.Rázusa 2140/2, M.Rázusa 1603/14 ABA, M.Rázusa 1603/14 KD, M.Rázusa 1603/14 TELEKOM, M.Rázusa 1603/14 CANINO, M.Rázusa 1603/14 Pošta, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2374/29, Prachatická 2248/35, Prachatická 2248/31-33 , Prachatická 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, M.Rázusa 1751/40-46, M.Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080