OZNAM o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania havárie - sídlisko Sekier

18.10.2018 08:56

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla na sídlisku Sekier a Hôrky vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania havárie na horúcovodnom rozvode tepla na sídlisku Sekier bude dnes t.j. 18.10.2018 v čase od 7:00 hod cca do 19:00 hod. resp. do odstránenia poruchy prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku ÚK a TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla do našich odberných miest.
 

Dotknuté odberné miesta: J.Gagarina 2418/85-93, 2415/81-83, 2427/95-99,J.Poničana 2407/45-55, 2414/69-79, 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, 2436/119, 2435/117, 2434/115, 2433/113, 2406/33-43, 2404/19-27, 2403/17, 2402/15, 2394/13,R.Jašíka 1874/10-12, 1872/6-8, M.Bazovského 1905/15, 1906/17, 1907/19,Pribinova 745/89-93, 743/83-85, 1426/178, 1423/174, 176 - POZANA,M.Belu 2437/121-123, 2393/1-11, Mojmírova 8331, 8332, 8333     
 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777
Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Vo Zvolene 18.10.2018