Oznam o prerušení dodávky tepla v meste Krupina

15.11.2019 07:29

Oznam spoločnosti STEFE THS

Prevádzkovateľ tepelného hospodárstva v meste Krupina spoločnosť STEFE THS s.r.o., Okružná 42/9, Revúca oznamuje našim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina bude dňa 5.12.2019 v čase od 11:00 hod. do 16:30 hod. prerušená dodávka tepla do odberných miest napojených na centrálne zásobovanie teple v celom meste Krupina.

Za pochopenie ďakujeme.