OZNAM o prerušení dodávky tepla pre sídlisko Sekier, Záhonok, Bukovinka, Hôrky vo Zvolene

19.09.2018 15:20

Oznam spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. 

Vážení odberatelia tepla na sídlisku Sekier, Záhonok, Bukovinka, Hôrky vo Zvolene,

Oznamujeme Vám,

že na základe oznámenia spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.. o prerušení dodávky tepla z dôvodu odstraňovania poruchy na horúcovodnom rozvode tepla pre sídlisko Sekier, Záhonok, Bukovinka, Hôrky bude 20.9.2018 v čase od 7:00 hod cca do 21:00 hod resp. do odstránenia poruchy prerušená dodávka TÚV do všetkých odberných miest na hore uvedených sídliskách. Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky tepla do našich odberných miest.
V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777
Za nami nezavinené prerušenie dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.
 

Vo Zvolene 19.9.2018
Ján Bellák v.r.
technický riaditeľ, konateľ