OZNAM o prerušení dodávky tepla - sídlisko Podborová vo Zvolene

08.10.2019 07:06

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla zapojení na PK PBH1 na sídlisku Podborová vo Zvolene

Oznamujeme Vám,

že dňa 22.10.2019 v čase od 6:00 do 23:00 hod bude prerušená dodávka tepla na výrobu ÚK a TÚV z dôvodu plánovaných montážnych prác na rozvode tepla vetva SEVER.

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE ZVOLEN: 0918 733733 , alebo 0800 700777

 

Ďakujeme Vám za zhovievavosť a pochopenie počas prerušenia dodávky ÚK a TÚV.

 

Dotknuté odberné miesta:

Borovianska - ŠVANDA DESIGN, Jabloňová 1351/1, Jabloňová 1353/8, Internát,

Borovianska 5, KD 3, Borovianska 1993/53-57, Borovianska 1994/45-51, Borovianska 3372/73 – PDA, Jabloňová 1352, Internát  SZŠ, Jabloňová 1355/12-16

J.Bánika 2009/2,J.Bánika 1912/1-5,          J.Bánika 8049/7-9, J.Bánika 1917/11-15, J.Bánika 2007/17-19, J.Bánika 1983/21-25, J.Bánika 1986/27-29, J.Bánika 1990/12-16, J.Bánika 1997/6-10, J. Bánika  1733/41, 8.MŠ, Smreková 3378/5,Smreková 3379/7,

Smreková 3380/9,Smreková 3360, Jedľová 863/21-27,Jedľová 1365/5-13,Jedľová 783/15-19,Jedľová 1364/1-3,Ružová 1360/42-46,Ružová 1359/41-49,Ružová 1361/48-50,

 

S pozdravom

Ján Bellák v.r.

konateľ, technický riaditeľ