OZNAM o prerušení dodávky tepla na sídlisku Západ 11.2.2019

11.02.2019 10:51

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla na sídlisku Západ vo Zvolene zapojení na OST ZAP 1,2,3 a 4,
 
Oznamujeme Vám, že z dôvodu odstraňovania havárie na horúcovodnom rozvode tepla na sídlisku Západ bude dnes t.j. 11.2.2019 do cca 20:00 hod. (resp. do odstránenia havárie) prerušená dodávka ÚK a TÚV. Dodávku ÚK a TÚV obnovíme ihneď po odstránení havárie.
 
V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777 Za prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.
 
Dotknuté odberné miesta: Nográdyho 1376/3-9, Strážska 1367/25-29, Nográdyho 1376/1,Strážska 8467/17-23, D.Ertla 1371/2-8, A.Nográdyho 1373/11-15, Novozámocká 3212/18-22, Pražská1451/11-15,Novozámocká1453/24-26, Novozámocká 2539/10-16, Kremnická 2547/1-3, 2547/5-7, 4311,4312,Stehlík, Novozámocká 3209/11-17,Kremnická3208/4-6, Novozámocká 3210/19-23, Kremnická 2531/9-13, Strážska 1139/31-51, MMarket CBA, MMarket POŠTA, MMarket 1p obchod , MMarket 1p Reštaurácia, Novozámocká 1447/25-31, Voljanského 1368/2-12, Nám. Mládeže 8, obchod, Voljanského 1368/14-18, Pražská 1456/8-20, Voljanského 491/3 MŠ, Novozámocká1443/28-32,Šmidkeho1445/2-14, Voljanského 8187, Pizzeria, Novozámocká 2527/2-8, Pražská 2529/1-9, Tulská 2490/31-41, Imatra 2450/2-6, 2445/1-15, Tulská 2238/1-13, Pražská 2529/7, BILLA, Tulská 2461/21-29, 2283/15-19, Novozámocká 2477/1-9, Imatra 2548/8 MŠ, Nográdyho 561/2-14, 576/16-22, 716/27-41, D.Ertla 1450/1-11, Nográdyho 1455/24 SBD, 1455/24 KAVOMAT, Strážska cesta 722/1-15, Nográdyho 563/17-25, E.P.Voljanského 9950/1 Central Park