OZNAM o prerušení dodávky tepla a teplej vody v lokalite Zvolen - Sekier

03.10.2019 10:44

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov,

na základe doručeného oznamu od dodávateľa tepla STEFE Zvolen, s.r.o., Vám Stavebné bytové družstvo Zvolen oznamuje, že dňa 05.10.2019 (v sobotu) nebude zabezpečená dodávka tepla na vykurovanie a ohrev TÚV v predpokladanom čase od 10,00 hod., z dôvodu vzniknutej havárie na horúcovodnom potrubí na trase Zvolen- Sekier (Mojmírova 8331,8332,8333, Sekier VS1 a Sekier  VS3). Obnova dodávky tepla do odberných miest bude zabezpečená do 24 hodín od prerušenia dodávky tepla na horúcovodnom potrubí.

 

Lokálne KOST

Mojmírova 8331/4-6

Mojmírova 8332/8-10

Mojmírova 8333/12-14

 

Okruh OST Sekier 1

Malinovského 1956/3

Ľ.Fullu 1962/9

Ľ.Fullu 1967/13

Ľ.Fullu 1988/10-16

Záhonok 488/1-11

Záhonok 1685/21-23

Záhonok 1959/25-35

Záhonok 2448/37-41

Záhonok 1690/10-12

Záhonok 1687/6-8

 

Okruh OST Sekier 3

Gagarinova 2418/85-93

Gagarinova 2415/81-83

Gagarinova 2427/95-99

J.Poničana 2407/45-55

Okružná 2405/29-31

Okružná 2436/119

Okružná 2435/117

Okružná 2434/115

Okružná 2404/19-27

M.Bazovského 1905/15

R. Jašíka 1874/10,12

M.Bela 2393/1-11

Pribinova 1423/174

Okružná 2403/17

Okružná 2402/15

Okružná 2394/13