OZNAM o celozávodnej dovolenke

14.12.2018 10:10

Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov v správe SBD Zvolen, že v dňoch

27.12.2018 – 04.01.2019 

bude v SBD Zvolen prebiehať celodružstevná dovolenka.

 

V uvedených dňoch bude havarijné prípady odstraňovať:

  • v meste Zvolen, Sliač, Kováčová a Zvolenská Slatina, Lieskovec a Vígľaš

v pracovnej dobe:

vodárenské práce - spol. K+V Mont Ivan Rérich č. tel. 0903 525 550, 532 53 57 – tel. záznamník
elektrikárske práce – spol. ELPROMAS, s.r.o. tel. 0905 117 125

po pracovnej dobe:
spol. MONTA Zvolen, s.r.o. Zvolen  č. tel. 0948 336 888

  • ostatné lokality – v pracovnej dobe aj mimo pracovnej doby:
v meste Detva spol. Bytes, s.r.o. Detva č. tel. centr.: 0915 657 580
v meste Krupina, Pliešovce, Hontianske Nemce spol. Mestský bytový podnik Krupina č. tel. 0907 811 306

v meste Dudince Bytový podnik Dudince č. tel. 0908 960 994 p. Rerich

  • v pracovnej dobe aj mimo pracovnej doby:
výťahy – spol. ŠV SERVICE, s.r.o. tel. 045/535 30 49, 0907 771 386
plyn – spol. MY&JA, s.r.o. tel. 0908 935 476, 0905 328 731

 

Ing. Mária Hornoveská
predsedníčka SBD Zvolen