OZNAM - dovolenka počas vianočných sviatkov 2022

12.12.2022 13:50

Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov v správe SBD Zvolen, že v dňoch 27. decembra 2022 - 5. januára 2023 bude SBD Zvolen ZATVORENÉ z dôvodu celodružstevnej dovolenky.

 

V pracovnej dobe bude v uvedených dňoch havarijné prípady odstraňovať v meste Zvolen, Sliač, Kováčová a Zvolenská Slatina, Lieskovec a Vígľaš:

vodárenské práce:       spol. K+V Mont Ivan Rérich tel. 0903 525 550

elektrikárske práce:     spol. ELPROMAS, s.r.o. tel. 0908 907 451

 

po pracovnej dobe:     spol. MONTA Zvolen, s.r.o. Zvolen  tel. 0948 336 888

 

ostatné lokality – v pracovnej dobe aj mimo pracovnej doby:

  • v meste Detva spol. Bytes, s.r.o. Detva č. tel. 0915 657 580
  • v meste Krupina, Pliešovce, Hontianske Nemce spol. Mestský bytový podnik Krupina č. tel. 0907 811 306
  • v meste Dudince REROS, s.r.o. Dudince tel. 0908 960 994 p. Rerich

 

V pracovnej dobe aj mimo pracovnej doby:

 

výťahy:   spol. ŠV SERVICE, s.r.o. tel. 0907 546 904, 0907 771 386, 0905 366 400

                spol. LIFT SERVIS Levice tel. 0903 405 567

                spol. OTIS, s.r.o. tel. 0800 131 415

                spol. LACO LIFT SERVIS, s.r.o. tel. 0905 227 188

                spol. ALLEVAT electric, s.r.o.  tel. 0910 121 987

                spol. SLOVAKIA LIFT p. Novotný tel. 0908 921 065

                spol. TREVA, s.r.o. tel. 0907 725 300

                spol.  SCHINDLER, a.s. tel. 0850 123 724

 

plyn:       spol. MY&JA, s.r.o. tel. 0908 935 476, 0905 328 731