OZNAM o celozávodnej dovolenke počas vianočných sviatkov 2021 - 2022

07.12.2021 13:20

Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov v správe SBD Zvolen, že v dňoch od 27. decembra 2021 až 5. januára 2022 bude SBD Zvolen zatvorené z dôvodu celozávodnej dovolenky

 

V uvedených dňoch bude havarijné prípady odstraňovať:

v meste Zvolen, Sliač, Kováčová a Zvolenská Slatina, Lieskovec a Vígľaš

v pracovnej dobe:

vodárenské práce:       spol. K+V Mont Ivan Rérich č. tel. 0903 525 550, 532 53 57 – tel. záznamník

elektrikárske práce:    spol. ELPROMAS, s.r.o. tel. 0905 117 125, 0908 907 451

 

po pracovnej dobe:

spol. MONTA Zvolen, s.r.o. Zvolen  č. tel. 0948 336 888

 

ostatné lokality – v pracovnej dobe aj mimo pracovnej doby:

v meste Detva spol. Bytes, s.r.o. Detva č. tel. centr.: 0915 657 580

v meste Krupina, Pliešovce, Hontianske Nemce spol. Mestský bytový podnik Krupina č. tel. 0907 811 306

v meste Dudince Bytový podnik Dudince č. tel. 0908 960 994 p. Rerich

 

v pracovnej dobe aj mimo pracovnej doby:

výťahy:     spol. ŠV SERVICE, s.r.o. tel. 0907 546 904, 0907 771 386, 0905 366 400

                  spol. LIFT SERVIS Levice tel. 0903 405 567

                  spol. OTIS, s.r.o. tel. 0800 131 415

                  spol. LACO LIFT SERVIS, s.r.o. tel. 0905 227 188

plyn:         spol. MY&JA, s.r.o. tel. 0908 935 476, 0905 328 731

 

Ing. Mária Hornoveská
predsedníčka SBD Zvolen