OZNAM - celoplošné prerušenie dodávky teplej vody v meste Zvolen 26.6. až 28.6.2022

14.06.2022 11:03

Oznam spoločnosti STEFE

Vážení odberatelia tepla vo Zvolene,

 

Na základe oznámenia nášho dodávateľa tepla MH Teplárenský holding, a.s. závod Zvolen (Zvolenská tepláreň) o prerušení dodávky tepla do našich odberných miest, oznamujeme termín prerušenia dodávky tepla a TÚV do Vašich objektov:

 

Od 26.6.2022 (nedeľa) 00:00 hod do 28.6.2022 (utorok) 22:00 hod resp. do obnovenia dodávky tepla od nášho dodávateľa tepla - okruhy horúcovod ( OST Zlatý potok 1, OST Zlatý potok 3, OST Kukučínova, OST Sekier 1, OST Sekier 3, OST Višňovského 3, KOST Mojmírova 8331/4-6,   KOST Mojmírova 8332/8-10, KOST Mojmírova 8333/12-14, KOST A.Hlinku 8880/55-57, KOST A.Hlinku 8881/59-65, KOST Sokolská, KOST Višňovského 4, KOST A.Hlinku 9080/51-53, KOST A.Hlinku 9081/67-69 )...

 

V prípade otázok kontaktujte dispečing STEFE Zvolen: 0918 733 733 alebo 0800 700 777

Za nami nezavinené prerušenie dodávky tepla a TÚV sa ospravedlňujeme.

 

Zoznam dotknutých odberných miest:

Mojmírova 8331/4-6,Mojmírova 8332/8-10, Mojmírova 8333/12-14, A.Hlinku 8880/55-57,A.Hlinku 8881/59-65, Sokolská 2065/107-BYTY, Sokolská 2065/107-ŠZŠ, Višňovského 2521/4, A.Hlinku 9080/51-53, A.Hlinku 9081/67-69, Lieskovská cesta 8970/4A, Lieskovská cesta 2298/4B, KOST Rezort Môťová, Pribinova 707/55

Okruh OST Zlatý potok 1

Prachatická 2145/1-11, Prachatická 1798/13-19, Prachatická 2235/21-27, M.Rázusa 2144/24, M.Rázusa 1753/18-22, M.Rázusa 2142/16, M.Rázusa 1784/4-8, M.Rázusa 2140/2, M.Rázusa 1603/14 KD, M.Rázusa 1603/14 TELEKOM, M.Rázusa 1603/14 CANINO, M.Rázusa 1603/14 ABA, M.Rázusa 1603/14 Pošta, Prachatická 2421/45 MŠ, Prachatická 2374/29, Prachatická 2248/35, Prachatická 2248/31-33, Prachatická 2255/37-43, M.Rázusa 2226/26-38, M.Rázusa 1751/40-46, M.Rázusa 2203/48-58, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 8080

Okruh OST Zlatý potok 3

A.Hlinku 2330/2, A.Hlinku 2337/6, A.Hlinku 2359/4, Centrum 2352/1-13, A.Hlinku 2586/20-24, A.Hlinku 2311/14-18, A.Hlinku 2317/26-36, A.Hlinku 2571/41-47, A.Hlinku 2568/33-39, A.Hlinku 2556/23-31, M.Rázusa 1672/3 ZŠ, Centrum 2408/15-27, Centrum 2395/31-37, Centrum 2412/39-45, A.Hlinku 2431/54-60, A.Hlinku 2442/15-21, A.Hlinku 2446/1-13, A.Hlinku 2378/42-52, A.Hlinku 2506/38-40, Centrum 2496/29 MŠ, A.Hlinku 4211 Vinotéka, A.Hlinku 4211/2 REST, Centrum 4210/47

Okruh OST Kukučínova

Jesenského 2128/73-75, Družstevná 2241/31-35, Družstevná 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71, Kukučínova 1409/6-8, Kukučínova 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, Sokolská 1883/80-82, Družstevná 2410/16, Družstevná 2340/18, Družstevná 2194/20, Družstevná 2152/22, Družstevná 2476/29

Okruh OST Sekier 1

Malinovského 1944/1, Malinovského 1956/3, Malinovského 1958/5, Malinovského 1961/7, Ľ.Fullu 1962/9, Ľ.Fullu 1966/11, Gen.Svobodu 1972/19, Gen.Svobodu 1974/21, Gen.Svobodu 1975/23, Gen.Svobodu 1976/25, Gen.Svobodu 1977/27 ,Gen.Svobodu 1978/29, Gen.Svobodu 1979/31, Gen.Svobodu 1995/42-48, Gen.Svobodu 1996/50-56, Gen.Svobodu 1998/58-64, Gen.Svobodu 1999/66-72, Ľ.Fullu 1689/43 MŠ, Malinovského 1985/41 MŠ, Ľ.Fullu 1967/13, Ľ.Fullu 1968/15, Ľ.Fullu 1969/17, Gen.Svobodu 1980/33, Asmolovova 1981/35, Ľ.Fullu 1987/2-8, Ľ.Fullu 1988/10-16, Asmolovova 1989/18-24, Asmolovova 1991/26-32, Asmolovova 1992/34-40, Gen.Svobodu 2005/74-80, Asmolovova 2006/82-88, Asmolovova 2008/90-96, J.Alexyho 1941/1 ZŠ, Záhonok 488/1-3, Záhonok 488/5-7, Záhonok 488/9-11, Záhonok 873/13-15, Záhonok 1195/17-19, Záhonok 1685/21-23, Záhonok 1959/25-35, Záhonok 2448/37-41, Záhonok 1690/10-12, Záhonok 1687/6-8, Záhonok 2102/4, Záhonok 3205/2 DD, Záhonok 1127 COOP, Gen. Asmolova 8082

Okruh OST Sekier 3

Gagarinova 2418/85-93, Gagarinova 2415/81-83, Gagarinova 2427/95-99, J.Poničana 2407/45-55, J.Poničana 2414/69-79, J.Poničana 2413/57-67, Okružná 2405/29-31, Okružná 2436/119, Okružná 2435/117, Okružná 2434/115, Okružná 2433/113, Okružná 2406/33-43, Okružná 2404/19-27, Okružná 2447/129, Okružná 2471/131 MŠ, Okružná 2469 Gymnázium, M.Bazovského 1905/15, M.Bazovského 1906/17, M.Bazovského 1907/19, M.Bela 2437/121-123, M.Bela 2393/1-11, Okružná 2403/17, Okružná 2402/15, Okružná 2394/13, R.Jašíka 1874/10-12, R.Jašíka 1872/6-8, Pribinova 745/89-93, Pribinova 743/83-85, Pribinova 1426/178, Pribinova 1423/174, R.Jašíka 4 COOP, Pribinova 1423/176, Pribinova 176 POZANA, Okružná 2474/135 UNIPED, Okružná 2474/135 MUDr. Beňová, Okružná 2474/135 MVDr.Dospělová, Okružná 2474/135 UNIPED

Okruh OST Višňovského

J.Jesenského 2503/51, J.Jesenského 2504/53, Š.Višňovského 2505/5, E.M.Šoltésovej 2508/40, J.Švermu 2517/37, Sokolská 2518/48, Š.Višňovského 2515/7-9, E.M.Šoltésovej 2510/42-44, E.M.Šoltésovej 2139/26, Jesenského 2155/47, Jesenského 2149/49, E. M. Šoltésovej 1834/30-38, E. M. Šoltésovej 2125/6, E.M.Šoltésovej 9869 MF