OZNAM - Nové predpisy mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu platné od 1.2.2023, splatné do 31.1.2023

19.01.2023 21:52

 

Vážení vlastníci bytov,

 

v týchto dňoch Vám boli zaslané nové predpisy mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu.

Upravovali sme položky v súvislosti s teplom, elektrikou v spoločných priestoroch, vody

na základe vyhlásení vlád a zverejnených cien Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a poistného.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že upravené - zvýšené ceny sú v zmysle vydaných nariadení pre domácnosti.

 

Úprava cien tepla bola zrealizovaná na základe nariadenia vlády č. 464/2022 Z.z. pre domácnosti,

ktorým bola výška ceny určená na úrovni ceny z roku 2022 + 20 Eur/MWh (max. 199 Eur/MWh).

 

Úprava cien elektriny v spoločných priestoroch bola nastavená podľa nariadenia vlády č. 465/2022 Z.z. pre domácnosti, ktorým bola cena určená na úrovni koncovej ceny z roku 2022.

 

Úprava cien vody bola zrealizovaná na základe schválenej ceny rozhodnutím ÚRSO

platnej od 12.9.2022 určenej pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica.

 

Úprava cien poistného bola upravená z dôvodu nárastu cien materiálu a stavebných prác v posledných rokoch

a tým hroziaceho podpoistenia v prípade poistnej udalosti. Cena poistného sa nemenila od 1.1.2017.

Viď. bližšie informácie https://www.sbdzv.sk/vseobecne-informacie/poistenie-bytovych-domov/