Nová predsedníčka SBD Zvolen zvolená na Zhromaždení delegátov Stavebného bytového družstva Zvolen

17.06.2016 07:52

Poďakovanie

 

Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým zúčastneným delegátom Zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva Zvolen (ďalej SBD Zvolen) za ich účasť na zasadnutí dňa 15.6.2016, na ktorom zvolili nových členov štatutárneho a kontrolného orgánu SBD Zvolen.

 

Ďakujem za dôveru a podporu Vám, delegátom Zhromaždenia delegátov SBD Zvolen a členom Predstavenstva SBD Zvolen, ktorí ma zvolili  za predsedníčku Predstavenstva SBD Zvolen.

 

S radosťou Vám oznamujem, že funkciu

 1. podpredsedníčky Predstavenstva SBD Zvolen prijala Ing. Drahomíra Košíková
 2. podpredsedu Predstavenstva SBD Zvolen prijal Ing. Andrej Balla

 

Gratulujem všetkým zvoleným členom Predstavenstva a Kontrolnej komisie SBD Zvolen a želám im veľa úspechov.

 

                                                                                 Ing. Mária Hornoveská

                                                                               Predsedníčka SBD Zvolen

 

 

 

Zvolení členovia Predstavenstva SBD Zvolen:

 1. Ing. Mária Hornoveská - predsedníčka
 2. Ing. Drahomíra Košíková – 1. podpredsedníčka
 3. Ing. Andrej Balla – 2. podpredseda
 4. Miroslava Kocmanová - člen
 5. Dušan Longauer - člen
 6. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. - člen
 7. Ing. Jarmila Reháriková - člen
 8. Vladimír Fabok - člen
 9. Mgr. Miroslav Michalčák - člen

 

Zvolení členovia Kontrolnej komisie SBD Zvolen:

 1. Ing. Miroslav Galád – predseda
 2. Ing. Igor Šufliarsky – podpredseda
 3. Milan Bogáň – člen
 4. Ing. Jozef Pálka – člen
 5. Eva Dúbravská - člen