INFORMÁCIA - poistenie bytových domov

19.12.2022 13:26

Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových domov

Informácie o poistení bytových domov pre roky 2017 - 2022 [PDF]

Informácie o poistení bytových domov pre roky 2023 a nasledujúce [PDF]