INFORMÁCIA - Povinnosť zaizolovať rovody tepla a teplej vody

26.04.2016 08:10

Podľa § 11 ods. 1 písm. d) Zákona NR SR č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti je vlastník budovy povinný vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

Celé znenie informácie si môžete prečítať tu: Povinnosť zaizolovať [PDF]