INFORMÁCIA - k novej Vyhláške 240/2016 Z.z.

17.01.2017 12:58

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

240 2016 ZZ.pdf