Cenové rozhodnutia ÚRSO - odberné miesta Zvolenská Slatina

29.11.2013 09:16

Cenové rozhodnutie ÚRSO a vyhodnotenie štandardov kvality - odberné miesta Zvolenská Slatina.

Rozhodnutie je dostupné aj na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.