Elektronické doručenie vyúčtovania a ostatných dokumentov mailom

27.05.2020 11:21

Využite možnosť elektronického doručenia vyúčtovania nákladov a ostatných dokumentov do pohodlia domova a už nemusíte chodiť na poštu pre doporučenú zásielku.

Navyše ušetríte na poplatku poštovného za doručenie vyúčtovania.

 

Mimoriadna situáciu vyvolaná pandémiou vírusu COVID-19 nás motivuje k využívaniu aj iných spôsobov doručovania dokumentov a preto by sme Vám radi zasielali mailom:

  • vyúčtovanie nákladov,
  • vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv,
  • vyúčtovanie rozúčtovateľa tepla (napr. Techem. s.r.o.),
  • správu správcu,
  • plán opráv,
  • predpis úhrad (ďalej dokumenty).

 

SBD Zvolen na elektronickú komunikáciu s Vami využije Vašu mailovú adresu a telefónne číslo.

 

K uvedenému zaslaniu mailom sa vyžaduje Váš súhlas s:

 

V prípade, že súhlasíte so zaslaním vyúčtovania nákladov, vrátane ostatných dokumentov mailom, doručte jednu podpísanú dohodu s doplnenými kontaktnými údajmi na SBD Zvolen s uvedením mailovej adresy a telefónneho čísla:

  • Poštou, osobne alebo
  • do poštovej schránky SBD Zvolen, ktorá je umiestnená na budove v sídle SBD Zvolen

a dokumenty Vám budú zasielané na email uvedený v dohode, zaheslované heslo Vám bude oznámené sms správou, po doručení podpísanej dohody.