Elektronické doručenie vyúčtovania a ostatných dokumentov mailom

27.05.2020 11:21

Využite možnosť elektronického doručenia vyúčtovania nákladov a ostatných dokumentov do pohodlia domova a už nemusíte chodiť na poštu pre doporučenú zásielku. Navyše ušetríte na poplatku poštovného za doručenie vyúčtovania.

 

Mimoriadna situáciu vyvolaná pandémiou vírusu COVID-19 nás motivuje k využívaniu aj iných spôsobov doručovania dokumentov a preto by sme Vám radi zasielali e-mailom:

  • vyúčtovanie nákladov
  • vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv
  • vyúčtovanie rozúčtovateľa tepla (napr. Techem s.r.o.)
  • správu o činnosti správcu
  • plán opráv
  • predpis úhrad
  • hlasovacia listina pre elektronické hlasovanie (ďalej dokumenty)
 

K uvedenému zaslaniu mailom sa vyžaduje Váš súhlas s:

 

V prípade, že súhlasíte so zaslaním vyúčtovania nákladov, vrátane ostatných dokumentov mailom, doručte jednu podpísanú dohodu s doplnenými kontaktnými údajmi na SBD Zvolen s uvedením e-mailovej adresy a telefónneho čísla:

  • poštou, osobne alebo
  • do poštovej schránky SBD Zvolen, ktorá je umiestnená na budove v sídle SBD Zvolen
 

a dokumenty Vám budú zasielané na e-mail uvedený v dohode, zaheslované heslo Vám bude oznámené SMS správou.