OZNAM - prerušenie dodávky teplej vody dňa 18.7.2024 v lokalite Zlatý Potok

01.07.2024

Oznam Spoločnosti STEFE Zvolen

Vážení odberatelia tepla na ul. Prachatická, Družstevná, M. Kukučína, Š. Višňovského vo Zvolene,

oznamujeme Vám, že na základe oznámenia spoločnosti SSE Distribúcia, a.s. o prerušení dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 18.7.2024 v čase od 7:30 do 14:30 hod. prerušená dodávka TÚV.

Dodávku TÚV obnovíme ihneď po obnovení dodávky elektrickej energie.

Za nami nezavinené prerušenie dodávky ÚK a TÚV sa ospravedlňujeme.

Dotknuté odberné miesta: Prachatická 2470/8-10, Prachatická 2473/12-14, Prachatická 2478/16-18, Prachatická 2466/2-6, Prachatická 8080/49, Kukučínova 1409/6-8, Višňovského 2521/4

Okruh OST Kukučínova: Jesenského 2128/73-75, Družstevná 2241/31-35, Družstevná 1415/8 CYM, Jesenského 2126/69-71, Kukučínova 1409/6-8, Kukučínova 6571 BETRIA, Sokolská 1646/84-92, Sokolská 1883/80-82, Družstevná 2410/16, Družstevná 2340/18, Družstevná 2194/20, Družstevná 2152/22, Družstevná 2476/29