OZNAM - prerušenie dodávky tepla a TV na ul. Majerský rad v Krupine dňa 20.3.2024

26.02.2024

Oznam spoločnosti STEFE THS s.r.o.

Prevádzkovateľ tepelného hospodárstva v meste Krupina spoločnosť STEFE THS s.r.o., Okružná 42/9, Revúca oznamuje našim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina bude dňa 20.3.2024 v čase od 7:30 hod. do 14:00 hod. prerušená dodávka tepla do odberných miest Majerský Rad 42-43, 44-45, 53-54, 57-58, 59-61, 62-64, 65-66, 67-70, 71-73.