Bytové oddelenie

Mgr. Martin Kováč

e-mail: mkovac@sbdzv.sk
 
Tel.: 045/3213 327