Telefónny zoznam SBD Zvolen

Zákaznícke centrum SBD Zvolen - viac informácií TU

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Pracovisko 1 Ing. Poliaková 7 321 33 01 lpoliakova@sbdzv.sk
Pracovisko 2 Ing. Kasáčová 7 321 33 02 vkasacova@sbdzv.sk
Pracovisko 3 Mgr. Kyseľová 7 321 33 03 dkyselova@sbdzv.sk

 

Úsek predsedu

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Predsedníčka Ing. Mária Hornoveská 12 321 33 12 predseda@sbdzv.sk
Sekretariát Novodomcová 12 321 33 11 sbdzv@sbdzv.sk
Fax     321 33 35  
Podateľňa Mgr. Maciaková 11 321 33 13 kmaciakova@sbdzv.sk
Právne oddelenie JUDr. Árvaiová 10 321 33 15 pravnik@sbdzv.sk
  Fraňová 10 321 33 34 afranova@sbdzv.sk
Komunikácia so ZVB, Bytové oddelenie Mgr. Kováč 11 321 33 27 mkovac@sbdzv.sk

 

Technický úsek a energetika

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Technická námestníčka Jana Ľalíková 13 321 33 21 tnamestnik@sbdzv.sk 
Investičné oddelenie, IT Bc. Kohút 14 321 33 29 jkohut@sbdzv.sk
Prestavby v bytoch, ŠFRB Bombalová 14 321 33 26 dbombalova@sbdzv.sk
Strechy, maľovanie SP, zasklievanie Ing. Belušiak 15 321 33 39 mbelusiak@sbdzv.sk
Investičné oddelenie
mestské byty
Lupták 15 321 33 22 rluptak@sbdzv.sk
Elektrika, výťahy, káblové rozvody Ing. Očenáš 16 321 33 28 jocenas@sbdzv.sk
Deratizácia, dezinsekcia, TKO, HS, plyn, požiarna ochrana, mestské byty Sekereš 16 321 33 10 msekeres@sbdzv.sk
Kotolne, radiátory, PRVN Slováková 20 321 33 19 eslovakova@sbdzv.sk
Vodomery a rozvody vody v bytoch Bc. Poliaková 20 321 33 32 vpoliakova@sbdzv.sk
Kanalizačné a vodovodné prípojky, kúrenie, mestské byty Štiak 20 321 33 38 mstiak@sbdzv.sk

 

Ekonomický úsek

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Ekonomická námestníčka Ing. Danica Majerová 22 321 33 18 enamestnik@sbdzv.sk 
Všeobecnä účtáreň Ing. Hanesová 23 321 33 17  mihanesova@sbdzv.sk 
  Bombalová 23 321 33 37 mbombalova@sbdzv.sk
Všeobecná učtáreň a pokladňa Jankovičová 23 321 33 36 djankovicova@sbdzv.sk
Mzdy a personalistika Kmetíková 17 321 33 23 jkmetikova@sbdzv.sk
Učtáreň nájomného Debnárová 24 321 33 41 zdebnarova@sbdzv.sk
  Brtányiová 24 321 33 24 abrtanyiova@sbdzv.sk
Učtáreň - fakturácia Račeková 9 321 33 14 mracekova@sbdzv.sk
  Jakubíková 21 321 33 43 djakubikova@sbdzv.sk
Učtáreň - byty vo vlastníctve mesta Zvolen Mojžišová 9 321 33 20 mmojzisova@sbdzv.sk

 

 

kmaciakova@sbdzv.sk