Telefónny zoznam SBD Zvolen

Zákaznícke centrum - viac informácií

Oddelenie Pracovník Telefón e-mail

Pracovisko 1

Mgr. Kyseľová

045 321 33 01

dkyselova@sbdzv.sk

Pracovisko 2 (účtáreň nájomného)

Ing. Poliaková

045 321 33 02

lpoliakova@sbdzv.sk

Pracovisko 3 (účtáreň nájomného)

Debnárová

045 321 33 03

zdebnarova@sbdzv.sk

Pracovisko 4 (účtáreň nájomného)

Ing. Kasáčová

045 321 33 04

vkasacova@sbdzv.sk

 

Oddelenie predsedu predstavenstva

Oddelenie Pracovník Telefón e-mail

Predsedníčka predstavenstva

Ing. Mária Hornoveská

045 321 33 12

predseda@sbdzv.sk

Sekretariát

Novodomcová

045 321 33 11

sbdzv@sbdzv.sk

Podateľňa

Ing. Šerfezi

045 321 33 15

iserfezi@sbdzv.sk

Právne oddelenie

 

045 321 33 15

pravnik@sbdzv.sk

Fraňová

045 321 33 34

afranova@sbdzv.sk

Komunikácia so ZVB, Bytové oddelenie

Mgr. Kováč

045 321 33 27

mkovac@sbdzv.sk

 

Technické oddelenie a energetika

Oddelenie

Pracovník

Telefón

e-mail

Technická námestníčka

Jana Ľalíková

045 321 33 21

tnamestnik@sbdzv.sk 

Investičné oddelenie, IT

Bc. Kohút

045 321 33 29

jkohut@sbdzv.sk

Prestavby v bytoch, ŠFRB

Bombalová

045 321 33 26

dbombalova@sbdzv.sk

Strechy, maľovanie SP, zasklievanie

Ing. Belušiak

045 321 33 39

mbelusiak@sbdzv.sk

Elektrika, výťahy, káblové rozvody

Lupták

045 321 33 28

rluptak@sbdzv.sk

Deratizácia, dezinsekcia, TKO, HS, plyn, požiarna ochrana

Sekereš

045 321 33 10

msekeres@sbdzv.sk

Kotolne, radiátory, PRVN

Slováková

045 321 33 19

eslovakova@sbdzv.sk

Vodomery a rozvody vody v bytoch

Bc. Poliaková

045 321 33 32

vpoliakova@sbdzv.sk

Kanalizačné a vodovodné prípojky, kúrenie

Štiak

045 321 33 38

mstiak@sbdzv.sk

 

Ekonomické oddelenie

Oddelenie

Pracovník

Telefón

e-mail

Ekonomická námestníčka

Mgr. Danka Jankechová

045 321 33 18

enamestnik@sbdzv.sk 

Všeobecná účtáreň

Ing. Hanesová

045 321 33 17

 mihanesova@sbdzv.sk 

Bombalová

045 321 33 37

mbombalova@sbdzv.sk

Všeobecná učtáreň a pokladňa

Jankovičová

045 321 33 36

djankovicova@sbdzv.sk

Mzdy a personalistika

Kmetíková

045 321 33 23

jkmetikova@sbdzv.sk

Učtáreň - fakturácia

Fekiačová

045 321 33 25

mfekiacova@sbdzv.sk

Jakubíková

045 321 33 43

djakubikova@sbdzv.sk

kmaciakova@sbdzv.sk