Telefónny zoznam SBD Zvolen

Zákaznícke centrum SBD Zvolen - viac informácií TU

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Pracovisko 1 Mgr. Kyseľová 7 321 33 01 dkyselova@sbdzv.sk
Pracovisko 2 (účtáreň nájomného) Ing. Poliaková 7 321 33 02 lpoliakova@sbdzv.sk
Pracovisko 3 (účtáreň nájomného) Debnárová 7 321 33 03 zdebnarova@sbdzv.sk
Pracovisko 4 (účtáreň nájomného) Ing. Kasáčová 7 321 33 04 vkasacova@sbdzv.sk

 

Úsek predsedu

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Predsedníčka Ing. Mária Hornoveská 12 321 33 12 predseda@sbdzv.sk
Sekretariát Novodomcová 12 321 33 11 sbdzv@sbdzv.sk
Fax     321 33 35  
Podateľňa Ing. Šerfezi 10 321 33 15 iserfezi@sbdzv.sk
Právne oddelenie JUDr. Árvaiová 10 321 33 15 pravnik@sbdzv.sk
Fraňová 10 321 33 34 afranova@sbdzv.sk
Komunikácia so ZVB, Bytové oddelenie Mgr. Kováč 11 321 33 27 mkovac@sbdzv.sk

 

Technický úsek a energetika

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Technická námestníčka Jana Ľalíková 13 321 33 21 tnamestnik@sbdzv.sk 
Investičné oddelenie, IT Bc. Kohút 14 321 33 29 jkohut@sbdzv.sk
Prestavby v bytoch, ŠFRB Bombalová 14 321 33 26 dbombalova@sbdzv.sk
Strechy, maľovanie SP, zasklievanie Ing. Belušiak 15 321 33 39 mbelusiak@sbdzv.sk
Elektrika, výťahy, káblové rozvody Lupták 16 321 33 28 rluptak@sbdzv.sk
Deratizácia, dezinsekcia, TKO, HS, plyn, požiarna ochrana Sekereš 16 321 33 10 msekeres@sbdzv.sk
Kotolne, radiátory, PRVN Slováková 20 321 33 19 eslovakova@sbdzv.sk
Vodomery a rozvody vody v bytoch Bc. Poliaková 20 321 33 32 vpoliakova@sbdzv.sk
Kanalizačné a vodovodné prípojky, kúrenie Štiak 20 321 33 38 mstiak@sbdzv.sk

 

Ekonomický úsek

Oddelenie Pracovník Č. dv. Telefón e-mail
Ekonomická námestníčka Mgr. Danka Jankechová 22 321 33 18 enamestnik@sbdzv.sk 
Všeobecná účtáreň Ing. Hanesová 23 321 33 17  mihanesova@sbdzv.sk 
Bombalová 23 321 33 37 mbombalova@sbdzv.sk
Všeobecná učtáreň a pokladňa Jankovičová 23 321 33 36 djankovicova@sbdzv.sk
Mzdy a personalistika Kmetíková 17 321 33 23 jkmetikova@sbdzv.sk
Učtáreň - fakturácia Fekiačová 21 321 33 25 mfekiacova@sbdzv.sk
Jakubíková 21 321 33 43 djakubikova@sbdzv.sk

 

 

kmaciakova@sbdzv.sk