Predseda predstavenstva

Ing. Mária Hornoveská

 

e-mail: predseda@sbdzv.sk

Tel.: 045/3213 312