Právne oddelenie

Anna Fraňová

e-mail: pravne@sbdzv.sk

Tel.: 045/3213 315