Archív článkov

Plán opráv pre rok 2015 – preregulovanie ústredného kúrenia (ďalej ÚK) po významnej obnove

27.11.2014 17:59
Od 1. októbra 2014 vstúpila do platnosti novela zákona č. 205/2014, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon). Podľa §8b ods. 2 písm. h)  Zákona je správca povinný do 30....

Hľadáte dobrého správcu bytového domu?

09.10.2014 14:43
Mnohé "správcovské spoločnosti" sú firmy bez potrebných skúseností, technického vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov, ktoré nemôžu a nevedia kvalitne a profesionálne zabezpečiť fungovanie bytového domu? Stavebné bytové družstvo Zvolen (SBD Zvolen) k svojej činnosti zabezpečuje...

Hľadáte dobrého správcu bytového domu?

18.09.2014 12:55
Viete že... ? Mnohé "správcovské spoločnosti" sú firmy bez potrebných skúseností, technického vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov, ktoré nemôžu a nevedia kvalitne a profesionálne zabezpečiť fungovanie bytového domu? Stavebné bytové družstvo Zvolen (SBD Zvolen) k svojej...

Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2012 a 2013

27.08.2014 09:08
Vyhodnotenie spotrieb 2012-2013 [PDF]    

Nový Domový poriadok SBD Zvolen

21.08.2014 09:46
Domový poriadok SBD Zvolen schválený na Zhromaždení delegátov 2014      

Odpoveď na otázku z ankety...

12.06.2014 11:16
Otázka z ankety na našej stránke: "Radi by sme uvítali možnosť skontrolovať si vyúčtovanie nájmu online. Veľa krát človek nevie koľko dlží a nemá čas isť po info na SBD. Ďakujem“   Odpoveď: Na prvej strane tlačiva Ročného vyúčtovania služieb za rok 2013, ktoré ste obdržali...

Zoznam úkonov ktoré zabezpečuje správca bytového domu na technických zariadeniach v bytovom dome

28.03.2014 10:59
V bytových domoch, v ktorých vykonáva správu Stavebné bytové družstvo Zvolen (ďalej len SBD Zvolen), sa nachádzajú aj zariadenia, ktoré spadajú do vyhradených technických zariadení...   Revizie_tech_zariadeni.pdf      

Energetická účinnosť rozvodov tepla

01.03.2014 08:17
Energetická účinnosť rozvodov tepla:    

Registrácia na portáli Poschodoch.sk bez osobnej návštevy SBD

21.02.2014 15:48
Od dnešného dňa je možné sa zaregistrovať na portál Poschodoch.sk s použitím registračného kódu aj bez osobnej návštevy Stavebného bytového družstva Zvolen. Registračný kód obdržíte na tlačive Predpisu úhrad spojených s užívaním bytu alebo na tlačive Ročného vyúčtovania služieb. Po zadaní...

Po schodoch (webportál)

21.02.2014 15:36
  Webový portál sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a nebytových priestoroch a domoch pre ich vlastníkov, nájomcov a domových funkcionárov.  Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného v SBD Zvolen.    
Záznamy: 71 - 80 zo 86
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>