Archív článkov

Dezinfekcia spoločných priestorov v bytových domoch – stanovisko Úradu verejného zdravotníctva + reportáž RTVS

31.03.2020 13:14
Stavebné bytové družstvo Zvolen požiadalo Úrad verejného zdravotníctva o stanovisko k upratovaniu a dezinfekcii spoločných priestorov, o ktorom Vás informujeme:   „V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a ohrozením zdravia ochorením COVID-19 nevydal ÚVZ SR osobitné...

Oznam - SBD Zvolen pozastavuje zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov

20.03.2020 06:59
Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.   V tejto...

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

07.02.2020 09:57
Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch v súvislosti s udalosťou požiaru bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove v decembri 2019. Na stiahnutie [PDF]

Prevádzkový poriadok SBD Zvolen pre spoločné odberné plynové zariadenia

11.11.2019 13:58
PLYN - Prev poriadok - 2019.pdf (615,4 kB)   

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov 2019

18.06.2019 08:15
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného v roku 2019 (PDF)

Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2017 a 2018

30.05.2019 14:03
Vyhodnotenie spotrieb prevádzky sústav tepelných zariadení za odberným miestom za rok 2017 a 2018.pdf (419,3 kB)

Rekonštrukcia spoločných elektrických rozvodov v bytových domoch

08.04.2019 09:32
Rekonštrukcia spoločných elektrických rozvodov v bytových domoch - na stiahnutie [PDF]

NOVELIZÁCIA ZÁKONA 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

04.12.2018 13:59
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov, dovoľujeme si Vás v krátkosti informovať o poslednej novele zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je účinná od 01.11.2018 a vyšla v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 283/2018. Nižšie uvádzame...

Informácie pre užívateľov - základný postup pre zabezpečenie nových výťahov

20.09.2018 12:22
Základný postup pre zabezpečenie nových výťahov - na stiahnutie [PDF]

Ochrana pred elektrickým prepätím

17.07.2018 09:32
  Informácie o ochrane pred elektrickým prepätím - na stiahnutie [PDF]  
Záznamy: 31 - 40 zo 86
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>